Home » , » เที่ยวเชียงใหม่ที่เวียงกุมกาม

เที่ยวเชียงใหม่ที่เวียงกุมกาม

Written By Parttimejobdd on วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 | 19:30

เที่ยวเชียงใหม่, เวียงกุมกาม

เที่ยวเชียงใหม่ที่เวียงกุมกามข้อมูลทั่วไป
เวียงกุมกามเป็นชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง600เมตรยาว850เมตรขนานไปตามลําน้ําปิงสายเก้า ซึ่ง
เรียกกันวาปิงห่างกล่าวคือเป็นบริเวณแม่น้ําปิงที่ถูกทิ้งร้างแต่เนื่องจากกระแสของแม่น้ําปิงเปลี่ยนทิศทางจึงทําให้เวียงกุมกาม
เปลี่ยนมาตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออกดังที่เป็นในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําครั้งนั้นทําให้เกิดน้ําท่วมเวียงกุมกามครั้งใหญ่
จนเวียงกุมกามล่มสลายและวัดวาอารามจมอยู่ใต้ดินทรายกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุดสภาพเวียงกุมกามถูกทําลายไปมากแต่ยังพบร่องรอยของกําแพงเมืองซึ่งเป็นคันดินและเห็นเป็นกําแพง 2 ชั้นตรงกลางระหว่างกําแพงคั่นด้วยคูเมืองสําหรับกักเก็บน้ําไว้ใช้ในเมืองจนกระทั่งกรมศิลปากรที่ 4 ได้ค้นพบร่องรอยกําแพงเมืองซากโบราณสถาน เศษเครื่องปั้นดินเผาซากโบราณสถาน ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรที่ 4 เช่นวิหารวัดกานโม ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของเวียงกุมกาม วัดอีค่างวัดปู่เปี้ยวัดธาตุขาวเป็นต้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Floating Vertical Bar With Share Buttons widget by Making Different
Loading...

รับข่าวสารงาน Part time ผ่านทาง E-mail:

กรอก E-mail ของคุณในช่องว่าง Parttime-job-dd