Home » , , , » ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ดอยอินทนนท์

ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ดอยอินทนนท์

Written By Parttimejobdd on วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 | 19:29


งานพิเศษ, ดอยอินทนนท์, ท่องเที่ยวเชียงใหม่, รายได้เสริม

ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ดอยอินทนนท์ ริ้มรสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม รอทุกท่านไปสัมผัสอยู่นะค่ะ
ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยจะประกอบด้วยภูเขาสูงต่ําสลับซับซ้อนลักษณะส่วนใหญ่ของภูเขาจะเป็นหินแกรนิตพื้นที่เป็นลานหินถ้ํามีแม่น้ําปิงไหลผ่านทางภาคตะวันออกและแม่น้ําแจ่มไหลผ่านทางด้านตะวันตกอากาศหนาวเย็นดอกไม้เมืองหนาว ชาวเขาบนยอดดอยและวิวทิวทัศน์อันงดงาม คือ สีสันที่มีชีวิตชีวาของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ แต่เดิมนั้นดอยอินทนนท์มีชื่อว่าดอยอ่างกาในสมัยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์ทรงรักและหวงแหนป่าแห่งนี้เป็นอย่างมากทรงรับสั่งว่าหากพระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ให้นําอัฐส่วนหนึ่งไปบรรจุไว้บนยอดดอยด้วย ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นดอยอินทนนท์ตามพระนามของผู้ครองนครนั้นและเมื่อขึ้นไปบนยอดภูเขาสูงจะเห็นสถูปบรรจุพระอัฐของพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ประดิษฐานอยู่สภาพภูมิประเทศ : ประกอบด้วยภูเขาสูงต่ําสลับซับซ้อนซึ่งสูงจากระดับน้ําทะเล 2,565 เมตรโดยที่ป่าอินทนนท์เป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ําแม่กลางแม่ป่ากอแม่ปอนแม่ยะแม่แจ้ม แม่ขานและเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ําแม่ปิงซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพลเนื่องจากดอยอินทนนท์มีความสูงมากถึง 2,565 เมตรอากาศจึงหนาวเย็นตลอดปีโดยในเดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดแระมาณ 5.5 องศาเซลเซียส อณหุ ภูมิใกล้เคียงกับประเทศคานาดาและอุณหภูมิลดลงถึง -8 องศาเซลเซียส แต่อย่างไรก็ตามจะมีฝนตกบ้างในเดือนพฤศจิกายนและมีเมฆหมอกปกคลุมตลอดเวลาป่าไม้ชนิดต่าง ๆที่ขึ้นบนยอดดอยสูงนั้นถือเป็นมรดกที่มีค่ามากในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งประกอบด้วยป่าไม้หลายชนิดเช่นป่าดงดิบชื้นป่าสนป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
ได้แก่สักตะเคียนสนเขาเต็งเหียงแดงประดู่รกฟ้า มะค่าเป็นต้นดอกไม้สีสวยงามหลายชนิดที่สร้างสีสันให้กับยอดดอยอิทนนท์ไม่น้อยอันได้แก่ฟ้ามุ้ย ช้างแดงรองเท้านารีและกุหลาบป่าสําหรับสัตว์ป่ามีจํานวนมากกว่า 446 สายพันธุ์แต่สัตว์ที่โดดเด่นของดอยอินทนนท์กลับเป็นสัตว์เล็ก ๆ เช่นเต่าหกเป็นเต่าบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริเวณชุ้มน้ําและลําห้วยตั้งแต่กม. 31ใกล้กับที่ทําการอุทยานแห่งชาติ
จนถึงระดับความสูง 2,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางก็เป็นแหล่งอาศัยของกะท้างรวมทั้งปลาค้างคาวที่พบตามสําน้ํากม. 24-31ตามลักษณะเด่นของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะมีนกนานาชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จากการสํารวจพบว่ามีนกถึง 364 ชนิดจากจํานวน 915 ชนิดที่พบในประเทศไทย ซึ่งในอนาคตอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้มีนกบางชนิดที่หาดูไม่ได้แล่งในที่แห่งอื่นเช่นนกศิวะหางสี
ตาลนกกระจี๊ดคอสีเทาและนกกินปลีหางยาวเขียว ชนิดย่อยดอยอ่างกา ซึ่งพบที่นี่แห่งเดียวในโลกหากมีลมาในช่วงเดือนตุลาคมป่าก็จะคึกคักเป็นพิเศษทั้งนกอพยพและนักดูนกด้วยจุดดูนกที่น่าสนใจเช่นบริเวณกม. 13 ซึ่งเป็นจุดดูนกกางเขนน้ําหลังดํานกพญาไฟคดเทานกนางแอ่นตะโพกแดงกม. 20โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนองน้ําหลังบ้านไผ่ไพรวัลย์มีคนพบนกอัญชันหางดํานกที่พบได้ยากและเป็นที่ใฝ่ฝันว่า
จะได้เห็นสักครั้งของนักดูนก
ที่มาของข้อมูล
“ดอยอินทนนท์” 2550. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ: 30 มกราคม. จาก
http://www.thaitour.com/thaitour/North/Chiangmai/data/place/doiindranon/index.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Floating Vertical Bar With Share Buttons widget by Making Different
Loading...

รับข่าวสารงาน Part time ผ่านทาง E-mail:

กรอก E-mail ของคุณในช่องว่าง Parttime-job-dd